Skip to content Skip to navigation

Sociais

Actividades de lecer, educativas, entretemento para nenos dende os 4 aos 10 anos
Inverno: de 15 a 21.00 h.
PREZO (por mes)
Socias/os : 45 €
Non Socias/os : 65 €
PREZO (por día)
Socios/as: 5 €   
Non Socios/as: 8 €
SOCIOS/AS CON INGRESOS PROCEDENTES EXCLUSIVAMENTE DA “RISGA”
PREZO. De balde (previa autorización da Xunta Rectora e presentación do informe do/da traballadora social pertinente)
En época de vacacións, consultar horarios e prezos.

Conflictos legais, separacións, pensións, multas

Consulta e interpretación de planos, Plan Xeral Municipal, Inspección técnica de Edificios, rasantes, alturas e rasantes

Asesoramento sobre contratos, procura de emprego, elaboración de currículos...

Horario: De 09.30 a 15.00 e de 16.00 a 21.00 h.

Atencion presencial: Xoves de 10.00 a 12.00 h.

Subscribe to RSS - Sociais

Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014