Skip to content Skip to navigation

Área Veciñal

 

DEMANDAS E REIVINDICACIÓNS

URBANISMO

- Que non se restrinxan as zonas edificables na Parroquia, facendo unha interpretación restrictiva da lei  que impida que os veciños poidan edificar e fomentando a especulación.

 • Que non se ubique a cidade do Deporte en pleno Centro da Parroquia
 • Que a zona Industrial do Frío prevista se desprace hacia os arredores, tal e como se recolle nas suxerencias e alegacións presentadas ó borrador do PXOU
 • Se reserven posibles ubicacións para veciños afectados por expropiacións, nomeadamente os afectados pola ampliación do Parque Tecnolóxico.
 • Se facilite a ampliación do novo Centro Sociocultural.
 • Que non se desenrole o Parque Industrial da Garrida, namentras que non estén ocupados o resto dos parques programados na Parroquia
 • Plan Xeral de Vigo (Modificacións que afectan a Parroquia)
 •  

VIAIS E COMUNICACIÓNS

 • Se habilite o paseo previsto no Vial Castrelos Universidade (Avda. Clara Campoamor) e se deslinde das propiedades particulares e se urbanice por mor do cada vez máis numeroso tránsito pedestre que discurre por el hacia o ambulatorio e outros puntos.
 • Que o enlace da Universidade coa Autoestrada do Miñor non se faga sobre terreos da Parroquia
 • Se proceda ó asfaltado dos viais e camiños que actualmente teñen o firme deteriorado
 • Se humanicen e/ou ensanchen os principais viais interiores da Parroquia e si cadra se proceda a reordenalo tráfico entorno a algúns deles.
 • Se levante e retranquee o muro do Colexio Igrexa Valladares, que caiu sobre a Estrada da Igrexa.

INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTOS

 • Se impulse a súa ampliación para acoller outros servizos socioculturais, como poden ser: ximnasio, escola de música, taller de formación ocupacional / científico,...
 • Se defina, desenrole e se dote a zona de servizos socioculturais do Pedregal
 • Dotar dun pequeno espazo para o servizo comunitario ó barrio da Sobreira
 • Se dote de servizos complementarios a Piscina Municipal do Pedregal
 • Finalización do escenario o ar libre do Alba
 • Se reforcen os parques infantís existentes
 • Se limpe e poña en valor o área recreativa do Parque Tecnolóxico de Vigo, encol do Río Barxa
 • Se construa unha redonda de acceso ó novo Centro Sociocultural do Pedregal
 • Se estudie a execución do Parque Botánico de Vigo.
 • Se limpe e poña en valor o área recreativa do Muíño das Maquias e se lle forneza auga permanentemente do encoro de Zamáns.
 • Se axeiten os Parques Forestais do Monte dos Pozos e o do Cepudo
 • Se instale un Centro de Formación Ocupacional e de Ciencia e Tecnoloxía para Moz@s.
 • Se habilite un circuíto de bici de montaña coas debidas condicións regulamentarias e de seguridade
 • Eliminacións dos sifóns que atravesan o Camiño da Valada e impiden a  circulación de autobuses e camións por el
 • Realización de melloras no Área Deportiva das Cans

OUTRAS MELLORAS E SERVIZOS

 • Unha maior frecuencia do transporte público e  a súa chegada a sitios nos que na actualidade non dan servizo
 • Colocación de marquesiñas en tódalas paradas
 • Reforzo de potencia eléctrica
 • Incrementalo número de Illas de Reciclaxe
 • Se apoie o Aula Multimedia ou Telecentro Parroquial

ADEMAIS

 • Que Seragua lle ceda a parroquia os mananciais que non usa no monte da Sobreira
 • Que se inclúa o Revoltallo nas Festas de vigo e se aposte por este Festival acorde a súa historia e traxectoria.
 • Unha maior implicación  no traballo de prevención de situacións/conductas de risco social e un maior seguimento dos casos de exclusión que se dan no rural e no fomento do emprego.
 • Se desenvolvan e doten economicamente ós Consellos Parroquiais dentro das Políticas de Participación Cidadá Municipal
 • Se vele porque non se ocupen os baldios existentes na Parroquia
 • Se colabore na localización de fincas perdidas polos herdeiros actuais
 • Se clarexen as extremas entre as distintas parroquias

Na nosa canle de vídeos temos un referente á rehabilitación do Muíño da Senra do pasado ano 2016

Na galería de fotografías pódense ver algunhas das actuacións realizadas no último ano nesta área veciñal


Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014