Skip to content Skip to navigation

Ludocentro (Espazo educativo non formal)

Ludocentro (Espazo educativo non formal)

Actividades de lecer, educativas, entretemento para nenos dende os 4 aos 10 anos
Inverno: de 15 a 21.00 h.
PREZO (por mes)
Socias/os : 45 € - 2º fillo/a: 35 €
Non Socias/os : 65 € - 2º fillo/a: 55 €
PREZO (por día)
Socios/as: 5 €    | 2º fillo 4 €
Non Socios/as: 8 € | 2º fillo 7 €
SOCIOS/AS CON INGRESOS PROCEDENTES EXCLUSIVAMENTE DA “RISGA”
PREZO. De balde (previa autorización da Xunta Rectora e presentación do informe do/da traballadora social pertinente)
En época de vacacións, consultar horarios e prezos.

Tipo de Servizo: 

Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014